Manifestatie ‘Brak’ Zeeboerderij Amsterdam

Manifestatie ‘Brak’ is een tijdelijke ‘site specific’ installatie. Het bestaande uit een zeeboerderij, debat, oogstfeest en een raamexpositie. In het water van het Oosterdok in Amsterdam ligt een betonnen bak tegenover het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Deze werd volgepompt met vers zeewater. In het zeewater werden vervolgens zouttolerante gewassen in gekweekt.

Gedachte achter Brak

‘Brak’ gaat in op de gevolgen van de verzilting van Nederland en ver daarbuiten. De zeespiegel stijgt, de kweldruk neemt toe, en de inklinking van de bodem in de polder zet door. Wat zou er gebeuren als men meebeweegt met de natuur? Als er in bepaalde delen van Nederland verzilting wordt toegestaan?
Voor het project ‘Brak’ wordt de oude situatie fictief hersteld. Amsterdam bestond vroeger in de tijd van de Zuiderzee uit brak water. Dit werd gedaan om de aandacht te vestigen op de gevolgen van verzilting. Het brengt grote veranderingen voor de waterhuishouding met zich mee.

Werking van Brak

Artis pompt door middel van een waterboot vers zeewater in de bak. Daarnaast wordt ijwater door slangen gepompt die in het zeewater liggen. Hierdoor koelt het ijwater het zeewater. Dit bevorderd de groei van Ulva lactula, oftewel zeesla. Zeelsa groeit het best bij 18 graden Celcius.

Praktische informatie

Met dank aan: Artis Amsterdam, Plant Reseach Centre International Wageningen (PRI-WUR) Willem Brandenburg en Julia Wald, Vincent Kuypers Alterra Wageningen, Arcam, Martin Mulder, Eva Sneider, Roland de Thouars, Andre Oosterhuis, Dries Schuwer, Yttje Feddes, Anneke van Veen, Erik de Jong.
Sponsoren (financieel): Amsterdam Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds voor de Architectuur (SfA), Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen.
Maatvoering: 10 x14,5 x 0,8m h
Uitvoering: Zomer 2011
Initiatief en ontwerp: Swamps, Roel van Timmeren en Floris van der Kleij
Voor meer informatie: swamps-brak.blogspot.com

 

 

 

 

 

Het zeewater werd gekoeld door IJ-water door deze tyleenslangen heen te pompen. 'Ulva lactuca' (zeesla) groeit bij 18 C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deel van de oogst 'Ulva lactuca' (zeesla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers zeewater wordt door de waterboot van Artis in de bak gepompt