Idealen

Als we de duurzame doelen van Parijs willen halen is het de toekomst onvermijdelijk dat we gaan leven in een circulaire economie.

In Nederland is er het klimaatakkoord waarbij aan diverse tafels verder wordt nagedacht hoe we de CO2 uitstoot kunnen verminderen. Maar wat een wereld met een kringloopeconomie inhoudelijk betekent gaat veel verder.

Circulaire economie is  herstellend en regeneratief van opzet en is bedoeld om producten, componenten en materialen te allen tijde in hun hoogste bruikbaarheid en waarde te houden. Waarbij volgens de Cradle to Cradle principes onderscheid wordt gemaakt tussen technische en biologische cycli.

Dit nieuwe economische model wil de mondiale economische ontwikkeling uiteindelijk loskoppelen van het eindige verbruik van hulpbronnen. Een circulaire economie is gericht op het oplossen van hulpbronnengerelateerde uitdagingen voor bedrijven en economieën, en kan groei genereren, banen creëren en de milieueffecten, waaronder ook de koolstofemissies verminderen.

Nu de roep om een nieuw economisch model op basis van een innovatieve vorm van systeemdenken luider wordt, kan dit een ongekende gunstige afstemming hebben op technologische en ook sociale factoren waardoor de welvaart in alle delen van de wereld kan toenemen.

“If it can’t be reduced, reused, repaired, rebuilt, refurbished, refinished, resold, recycled or composted, then it should be restricted, redesigned or removed from production.” ― Pete Seeger

Met het Hubbel bouwsysteem kunnen we keer op keer een ander gebouw maken, hier als voorproefje een korte animatie. 

 

Hubbel elementen