zeewier, openbare ruimte, kunst in de openbare ruimte, verzilting, zoute groente, zeegroente, zeewier, wieren, brak,

manifestatie 'Brak'

Manifestatie 'Brak' is een tijdelijke  'site specific' installatie, bestaande uit een zeeboerderij, debat, oogstfeest en een raamexpositie. De bestaande betonnen bak -gelegen in het water van het Oosterdok in Amsterdam tegenover Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM)- werd volgepompt met vers zeewater om er vervolgens zouttolerante gewassen in te kweken. 'Brak' gaat in op de gevolgen van de verzilting van Nederland en ver daarbuiten. De zeespiegel stijgt, de kweldruk neemt toe, en de inklinking van de bodem in de polder zet door. Wat zou er gebeuren als men meebeweegt met de natuur en in bepaalde delen van Nederland verzilting wordt toegestaan?

Voor het project 'Brak' wordt de oude situatie fictief hersteld - Amsterdam bestond vroeger in de tijd van de Zuiderzee uit brak water- om de aandacht te vestigen op de gevolgen van verzilting die grote veranderingen met zich mee brengen voor de waterhuishouding. Zie ook het blog

Het zeewater werd gekoeld door IJ-water door deze tyleenslangen heen te pompen. 'Ulva lactuca' (zeesla) groeit bij 18 C.

Vers zeewater wordt door de waterboot van Artis in de bak gepompt

deel van de oogst 'Ulva lactuca' (zeesla)

Met dank aan: Artis Amsterdam, Plant Reseach Centre International Wageningen (PRI-WUR) Willem Brandenburg en Julia Wald, Vincent Kuypers Alterra Wageningen, Arcam, Martin Mulder, Eva Sneider, Roland de Thouars, Andre Oosterhuis, Dries Schuwer, Yttje Feddes, Anneke van Veen, Erik de Jong. Sponsoren (financieel): Amsterdam Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds voor de Architectuur (SfA), Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen. Maatvoering: 10 x14,5 x 0,8m h Uitvoering: Zomer 2011 Initiatief en ontwerp: Swamps, Roel van Timmeren en Floris van der Kleij Voor meer informatie: swamps-brak.blogspot.com

 

studio florisvanderkleij