Een reis naar Zweden

Video proces re-montabel gebouw in Crossed Laminated Timber (CLT)